శతపాదమ్ - నాని గుంటూరు

భోజనం చేసిన తరవాత "శతపాదమ్" వేయాలని ఒక సూక్తి వుంది!  "శతపాదమ్" అంటే వంద అడుగులు నడవాలని పెద్దలు చెప్పారు. సైన్స్ ప్రకారం కూడా తిన్న పదార్థాలు జీర్ణం అవ్వటానికి "శతపాదమ్" ఎంతో దోహదపడుతుంది.

ఈ కాలంలో ఆఫీసుల్లో మధ్యాహ్న భోజనం (లంచ్) ఎవరి టేబుల్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఆరగించడం, రాత్రి భోజనం (డిన్నర్) చేసి వెంటనే పడుకోవటం లాంటివి మార్చుకుని కనీసం ఒక్క 5నిమిషాలు వెచ్చించినా తిన్నది వంటబట్టి, ఆరోగ్యంగా వుంటారు.

మద్యం సేవించేవారు రాత్రుళ్ళు మత్తులో తినేసి వెంటనే పక్కపై వాలిపోతుంటారు. ఎంత మత్తులో వున్నా "శతపాదమ్"  వేస్తే పొట్ట రాకుండా వుంటుంది.

"శతపాదమ్ భవతి". 

మరిన్ని వ్యాసాలు

ప్రభల సంస్కృతి .
ప్రభల సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
బుడబుక్కలవారు.
బుడబుక్కలవారు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
వీధి నాటకం .
వీధి నాటకం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దేవదాసిల నృత్యం .
దేవదాసిల నృత్యం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
జముకులకథ .
జముకులకథ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గొరవయ్యల నృత్యం.
గొరవయ్యల నృత్యం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.