కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

భాషామృతం
చవులూరే తెలుగుతనం...
చక్కెరలా తీయదనం!

జగాల దాటి జయకేతనం...
అమ్మభాషకిదే వందనం!!


నీకూ నాకూ మధ్య
ఎవరెవరికి మ్యాచ్ ఫిక్సింగు
జరిగిందో ఎవరికి ఎరుక?

ఏ పార్టీ ఐనా ఓట్ల గేంబ్లింగు
ఆపగలిగేది లేదుగనుక!!

శుభాకాంక్ష
సంస్కృతిని బతికించాలి...
సంప్రదాయాలను పరిరక్షించాలి!

కళల కాణాచిలా తెలుగులోగిలి...
కలకాలం నిండుగ విలసిల్లాలి!!

మరిన్ని వ్యాసాలు

Cine srungaram
సినీ శృంగారం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Heaven On Earth - Kashmir
భూలోక స్వర్గం కాశ్మీర్
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం-రహస్యాలు/విశేషాలు 6
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం - 6
- శ్యామకుమార్ చాగల్
పెళ్ళి పదికాలాలూ నిలవాలంటే పాత ప్రేమికులను వదులుకోవాల
పెళ్ళి పదికాలాలూ నిలవాలంటే...
- సదాశివుని లక్ష్మణరావు
ప్రభల సంస్కృతి .
ప్రభల సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
బుడబుక్కలవారు.
బుడబుక్కలవారు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
పూరి జగన్నాధ రథ యాత్ర .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
వీధి నాటకం .
వీధి నాటకం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.