కథలు

Enough to pass tonight
ఈ రాత్రి గడిస్తే చాలు
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
day star
వేగుచుక్క
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
mallamamba
మల్లమాంబ
- నాగమణి తాళ్ళూరి
Millions ... letters
లక్షలు... అక్షరాలు
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
new life
నవజీవనం
- బుద్ధవరవు కామేశ్వరరావు
Aunt's favorite cousin
అత్త మెచ్చిన కోడలు
- మల్లవరపు సీతాలక్ష్మి
first love
ఫస్ట్ లవ్
- ఆదూరి సబిత
tarmar takkadmar
తార్మార్ తక్కడమార్
- వి.వి.వి.కామేశ్వరి (v³k)
pain of balu
బాలు బాధ
- అఖిలాశ
love letters
ప్రేమ లేఖలు
- అశోక్ కుమార్. ఏ
The heroine
కథానాయిక💕
- చాందినీ బళ్ల
Love affair
ప్రేమబంధం
- పద్మావతి దివాకర్ల
God given social story by singaraju srinivasa rao
దేవుడిచ్చినవరం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Jewelry
ఆభరణం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Savings
పొదుపు (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల