కథలు

Lift lo Love
లిఫ్ట్ లో లవ్
- తాత మోహన కృష్ణ
Kanikudu
కణికుడు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Vinayakudi vivaham
వినాయకుడి వివాహం (పురాణగాథ)
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Ammaki Illu
అమ్మకి ఇల్లు
- Vemparala Durga prasad
Andamaina naa latha
అందమైన నా లత
- తాత మోహన కృష్ణ
Vidurudu
విదురుడు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Vudbodha
ఉద్బోధ
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Vineela
వినీల
- బొబ్బు హేమావతి
Mahakavi mahaprastanam
మహాకవి మహాప్రస్థానం
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Santanudu Gangadevi
శంతనుడు గంగాదేవి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Rambha kosam
రంభ కోసం
- తాత మోహన కృష్ణ
Chitravathi
చిత్రావతి
- ఆకెపాటి కృష్ణ మోహన్
Pulastyabrahma
పులస్య బ్రహ్మ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Aanaati cinema smruthulu
ఆ నాటి సినిమా స్ముతులు
- తాతా కామేశ్వరి