కథలు

Don't just come to the sick!
జబ్బులెవరికీ ఊరికే రావు!
- పద్మావతి దివాకర్ల
Asidhara vratham
అసిధారా వ్రతం
- పద్మావతి దివాకర్ల
life style
జీవన శైలి
- బుద్దవరపు కామేశ్వరరావు
Agnahotrudu
అగ్నిహోత్రుడు
- చాగంటి ప్రసాద్
Bangaraju married
బంగార్రాజు పెళ్ళి
- పద్మావతి దివాకర్ల
Memories of my childhood
నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకం
- అన్నపూర్ణ. జొన్నలగడ్డ
man what is your wish?
నరుడా ఏమి నీ కోరిక?
- కారంపూడి వెంకట రామదాస్
grandmaa who is my husband
అమ్మమ్మా నా మొగుడెవరమ్మా !!??
- ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్.
Decision (children's story)
నిర్ణయం (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
పరంపర
పరంపర
- వనం వేంకట వరప్రసాదరావు
sudhamudu
సుధాముడు
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Crime - Punishment
నేరము - శిక్ష
- శ్రీమతి దినవహి సత్యవతి
Unworthy, unchangeable
అయోగ్యరావూ, మారేటట్టులేవు
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
anna danam
అన్నదానం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
The frog in the nut ...
నూతిలోని కప్పకి...!
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి