కథలు

Kalam-Sneham
కలం - స్నేహం
- venu gopal maddu
Apoorva sangamam
'అపూర్వ' సంగమం !!!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Pappu purnala sakshyam
పప్పు పూర్ణాల సాక్ష్యం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Ammaku minchi
అమ్మకు మించి
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Moku debba
మోకు దెబ్బ
- భానుప్రసాద్ గౌడ్ జాలిగామ
Aame tirigivaste baagunnu
ఆమె తిరిగి వస్తే బావుణ్ణు !
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Madhura gatam
మధుర గతం
- B.Rajyalakshmi
Maanavatwam
మానవత్వం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Vuttaram
ఉత్తరం
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Kaatesindi
కాటేసింది...?
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Vidhata srustikramam-Bhagavatha Kathalu.2
భాగవత కథలు-2 విథాత సృష్టి క్రమం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Chooplu kalisina subhavela
చూపులు కలసిన శుభవేళ
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
Bhagavatha Kathalu-1
విధాతకు శ్రీహరి సాక్షాత్కారం
- కందుల నాగేశ్వరరావు