కథలు

Saa virahe
సావిరహే...!
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Aruna
అరుణ
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Pattucheera
పట్టుచీర
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
Pranam posina mokkalu
ప్రాణం పోసిన మొక్కలు
- తాత మోహన కృష్ణ
Suspence
సస్పెన్స్
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Nammakaalu
నమ్మకాలు
- వెంపరాల దుర్గా ప్రసాద్
Daampatyam
దాంపత్యం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Kasyapuni santathi
కస్యపుని సంతతి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Vaayu demudu
వాయు దేముడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Priyavrathuni santathi
ప్రియవ్రతుని సంతతి
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Rangasthalam
రంగస్థలం
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Manumarali Sandeham
మనుమరాలి సందేహం..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Partner
పార్ట్నర్
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Manavatwam parimalinchina vela
మానవత్వం పరిమళించిన వేళ...
- సి.హెచ్.ప్రతాప్
Nirnayam
నిర్ణయం
- సీతాశర్మ మంథా
Kamaneeyam
కమనీయం
- విద్యాధర్ మునిపల్లె