కథలు

Vasantam
వసంతం
- VEMPARALA DURGA PRASAD
Karona lo Comedy
కరోనా లో కామెడీ
- తాత మోహనకృష్ణ
Todelu Garvabhangam
తోడేలు గర్వభంగం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
Dharanee kalyanam
ధరణీ కళ్యాణం
- భాను శ్రీ తిరుమల
Taanokati taliste
తానొకటి తలిస్తే!
- బాలు కావలిపాటి
Kanyaka kalyanam
కన్యక కళ్యాణం
- తటవర్తి రాజేష్
సప్తపురి దర్శనం
సప్తపురి దర్శనం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Prema
ప్రేమ
- Dr. మజ్జి భారతి
Challange
ఛాలెంజ్!
- ఎం వి రమణారావ్
Pani manishi
పనిమనిషి
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.
Jameendarugari tota banglaw.2
జమీందారు గారి తోట బంగళా
- ఎం వి రమణారావ్
Janma viluva
జన్మవిలువ !
- బోగా పురుషోత్తం.
Threat
థ్రెట్
- బొబ్బు హేమావతి
Anaamika
అనామిక
- తటవర్తి రాజేష్
Paapam paparao
పాపం.. పాపారావు
- తాత మోహనకృష్ణ