కథలు

reailise
కను విప్పు
- భాస్కర్ కాంటేకర్
sheshubabu' ant's line and uncle
శేషుబాబు చీమలదండు...
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
inside
అంతరంగం
- P. లక్ష్మీ పావని
good morning
ఉషోదయం
- లత పాలగుమ్మి
a.c.2420
క్రీ.శ. 2420
- పద్మావతి దివాకర్ల
made for each other
గంతకు తగ్గ బొంత
- శానాపతి (ఏడిద) ప్రసన్నలక్ష్మి
to home
సొంత గూటికి
- గంగాధర్.వడ్లమన్నాటి
valasa jeevithalu
వలస జీవితాలు
- డాక్టర్ చివుకుల పద్మజ
which is the moral?
ఏది నైతికం
- సువర్ణ మారెళ్ళ
need
అవసరం
- పద్మావతి దివాకర్ల
ko(vide)teeshwarulu
కో(విడే)టీశ్వరులు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
decision
నిర్ణయం
- బొడ్డేడ బలరామస్వామి
cage
పంజరం (బాలల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్
chali bhayapadindi
చలి భయపడింది
- రంగనాధ్ సుదర్శనం