కథలు

Deyyala haasyam
దెయ్యాల హాస్యం
- నల్లబాటి రాఘవేంద్రరావు
Mee nirnayam emiti
మీ నిర్ణయం ఏమిటి?
- చింతపెంట వెంకట సత్య సాయి పుల్లంరాజు
Pichchi subbadu
పిచ్చి సుబ్బడు
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Mareechika
మరీచిక
- B.Rajyalakshmi
Podupu chesina melu
పొదుపు చేసినమేలు
- - బోగా పురుషోత్తం,
Katha kaadu
కథ కాదు !
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Taram maarindi
తరంమారింది
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Rest rooms
రెస్ట్ రూమ్స్
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Anumanam
అనుమానం
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Kottalludu
క్రొత్తల్లుడు
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Prakruthi malachina shilpalu
ప్రక్రుతి మలిచిన శిల్పాలు
- వెంకట రమణ శర్మ పోడూరి
Manasuke manchi toste
మనసుకే మంచి తోస్తే
- కాశీవిశ్వనాధం పట్రాయుడు
హరికథ చెప్పిన కోతిబావ.
హరికథ చెప్పిన కోతిబావ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.