కథలు

Veedhi arugulu
వీధి అరుగులు
- రాముకోలా.దెందుకూరు.
Vennamuddala kalyanam
"వెన్నముద్దల కళ్యాణం"
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Mantri yukthi
మంత్రి యుక్తి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Chandrudi salaha
చంద్రుడిసలహా
- డి.కె.చదువులబాబు
Taage neellu
తాగే నీళ్ళు
- అఖిలాశ
Dustabuddhi
దుష్టబుద్ధి
- కందర్ప మూర్తి
Naga
నగ
- Kanuma YellaReddy
Athadu aame section 497
అతను ... ఆమె .. సెక్షన్ 497
- వారణాసి భానుమూర్తి రావు
Agni Baba
అగ్ని బాబా.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Samayaspoorthi
సమయస్ఫూర్తి
- ఎం బిందుమాధవి
Tikamaka
తికమక..!! చిన్న కథ
- డా. కె.ఎల్. వి.ప్రసాద్
Kankara road
కంకర రోడ్డు
- Pandurangachary vadla
Bhayam
భయం
- Ramesh Bodapati