కథలు

made for each other
గంతకు తగ్గ బొంత
- శానాపతి (ఏడిద) ప్రసన్నలక్ష్మి
to home
సొంత గూటికి
- గంగాధర్.వడ్లమన్నాటి
valasa jeevithalu
వలస జీవితాలు
- డాక్టర్ చివుకుల పద్మజ
which is the moral?
ఏది నైతికం
- సువర్ణ మారెళ్ళ
need
అవసరం
- పద్మావతి దివాకర్ల
ko(vide)teeshwarulu
కో(విడే)టీశ్వరులు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
decision
నిర్ణయం
- బొడ్డేడ బలరామస్వామి
cage
పంజరం (బాలల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్
chali bhayapadindi
చలి భయపడింది
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
always with you
నాతిచరామి
- శ్రీమతి దినవహి సత్యవతి
thought of giving
దానసంకల్పం
- భాస్కర్ కాంటేకర్
marriage looks
పెళ్ళి చూపులు
- ఎం బిందుమాధవి
blessings from lord brahma
బ్రహ్మదేవుని వరం
- అయ్యగారిసీతారత్నం
subrahmanyam
సు(శు)భ్రమణ్యం
- పద్మావతి దివాకర్ల
luck
అదృష్టం
- పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ