కథలు

Accompany
తోడు
- డా. శ్రీదేవి శ్రీకాంత్
karmanyevadhikaraste
కర్మన్యేవాధికారిస్తే...!!!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Married to our father
మా నాన్నకు పెళ్ళి
- డా.సూరపరాజు కిషోర్ కుమార్
This is a new type ...
ఇదో కొత్త రకం...
- పద్మావతి దివాకర్ల
Healing is the sweetness that shows you
నయనం నీ చూపే మధురం
- విరించి శర్మ
Read-Read
చదువు - చదివించు
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Salt-amaranth
ఉప్పు-ఉసిరికాయ
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
Anonymous
అనామకుడు
- కనుమ ఎల్లారెడ్డి
Fear..source of death!
భయం..మరణానికి మూలం!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
ganapati bappa moriya
గణపతి బప్పా మోరియా
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Distinctive Advaitam ..
విశిష్ట అద్వైతం..
- చాందినీ బళ్ళ
pantam padmaja
పంతం పద్మజ
- రాజేష్.యాళ్ల
vikramasenudu
విక్రమసేనుడు
- అన్నపూర్ణ . జొన్నలగడ్డ