కథలు

Jamindari bangala
జమిందారీ బంగళా
- చిట్టత్తూరు మునిగోపాల్
Nenu mee vente
నేను మీవెంటే....
- పోరండ్ల సుధాకర్.
Idi kaadu katha
Toka tegindi Tikka kudirindi
- సి హెచ్. వి యస్. యస్. పుల్లం రాజు
Maranam lo jananam
మరణంలో జననం.
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Tufaan pellillu
తుఫాన్ పెళ్లిళ్లు ....
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Dharmaraju rajasuya yagam
భాగవత కథలు -26 ధర్మరాజు రాజసూయం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Swathichinuku
"స్వాతి చినుకు"
- Dr.Rayapeddi Vivekanand
Bhale manchi palakudu
భలే మంచి పాలకుడు
- - బోగా పురుషోత్తం
Seenu
శీను
- Dr.Vivekanand Rayapeddi
Devayaani
దేవయాని
- కర్లపాలెం హనుమంతరావు
mamatala pallaki
మమతల పల్లకి
- కందర్ప మూర్తి
Nireekshana (Horror Story)
నిరీక్షణ (Horror Story)
- Dr.Vivekanand Rayapeddi
Pakshapaathi
పక్షపాతి
- అరవ విస్సు
Anuragala pallaki
అనురాగాల పల్లకి
- కందర్ప మూర్తి