కథలు

Kotta janta
కొత్త జంట
- తాత మోహనకృష్ణ
Kurukshetra sangramam.18
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. 18
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Kurukshetra sangramam.17
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.17
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Kurukshetra sangramam.16
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. 16
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Prateekaram
ప్రతీకారం
- తాత మోహనకృష్ణ
Sammohanastram
సమ్మోహనాస్త్రం
- బొబ్బు హేమావతి
Abhimanam khareedu
అభిమానం ఖరీదు
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి,
Nirvika
నిర్విక
- బొబ్బు హేమావతి
Anji marindoch
అంజి...మారిందొచ్
- కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు
Moodu vupayalu
మూడు ఉపాయాలు
- డా.దార్ల బుజ్జిబాబు
Ayyo sankaram mastaaru
అయ్యో! శంకరం మాస్టారు
- తటవర్తి భద్రిరాజు (949 3388 940)
Second hand
సెకండ్ హ్యాండ్
- బొబ్బు హేమావతి
Emi jariginaa antaa manchike
‘ ఏమి జరిగినా అంతా మంచికే ’
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Kurukshetra sangramam.14
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. 14.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు