కథలు

kekisalu
కేకిసలు
- ఎలక్ట్రాన్
dhanadhanya katakam
ధన ధాన్య కటకం
- సుంకర వి. హనుమంతరావ్
prayojanam
ప్రయోజనం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
aho lakshmana
అహో లక్ష్మణా!!!
- మాలాకుమార్
naijam
నైజం
- - మౌద్గల్యస
dayyaalamte
దయ్యాలంటే
- రాంశేషు
smasaanam
శ్మశానం
- రాంశేషు
nischala
నిశ్చల
- చిత్రవెంకటేశ్
eevi nochani bratuku
ఈవి నోచని బ్రతుకు
- హైమా శ్రీనివాస్
shirimanu
శిడిమాను
- బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి
rangula kala
రంగులకల
- అనంత పద్మనాభరావు మోచర్ల
kashtapadi sampadistene
కష్టపడి సంపాదిస్తేనే..
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
idea
ఐడియా
- వాత్సల్య రావు