కథలు

made for each other
మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
viluva
విలువ
- వి . నాగరాజు
aakhari majili
ఆఖరి మజిలి
- కందర్ప మూర్తి
trans gender
ట్రాన్స్ జెండర్స్!
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
sumanoharam
సుమనోహరం
- ఆర్. ఉమాదేవి
irugu porugu
ఇరుగు - పొరుగు
- కృష్ణ చైతన్య
ide dhyeyam..ide gamyam
ఇదే ధ్యేయం! ఇదే గమ్యం!!
- వారణాసి రామకృష్ణ
amma kosam tapana
అమ్మకోసం తపన
- అదూరి.హైమావతి
chigurinchina aasa
చిగురించిన ఆశ
- కాశీవిశ్వనాధం పట్రాయుడు
anaganagaa okadumdevadu
అనగనగా ఒకడుండేవాడు
- డాక్టర్. ఎం . సుగుణారావు
manavatvam virisindi
మానవత్వం విరిసింది
- కందర్ప మూర్తి
pilliki chelagaatam
పిల్లికి చెలగాటం
- పోడూరి వెంకట రమణ శర్మ
mounam matadite
మౌనం మాటాడితే
- సుధా ఆత్రేయ