కథలు

yuvataa meluko
యువతా మేలుకో!!
- చిన్ని కృష్ణ
kotta devatanandee
కొత్తా దేవతండీ.....
- సూర్యదేవర వేణుగోపాల్
dasara mamoollu
దసరా మామూళ్లు
- ఓట్ర ప్రకాష్ రావు
shayaneshu rani
శయనేషు రాణి
- సి.యమున
amma naanna o katha
అమ్మా నాన్న ఓ కథ
- ముల్లా జమాల్ బాషా
alambana
ఆలంబన
- P.L.N. మంగారత్నం
jnaanodayam
జ్ఞానోదయం
- కొమ్ముల వెంకట సూర్యనారాయణ
mundadugu
ముందడుగు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
samajam lo okaru
సమాజంలో ఒకరు
- ఓట్ర ప్రకాశ్ రావ్
danam
దానం
- డా. లక్ష్మి రాఘవ
akasame haddu
ఆకాశమే హద్దు.!
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
bhayam bhayam
భయం భయం
- పద్మావతి రాంభక్త
vruttidevobhava
వృత్తిదేవోభవ
- ఏడిద ప్రసన్న లక్ష్మి
sorry ammamma
సారీ అమ్మమ్మ
- సుధా ఆత్రేయ
okka kshanam
ఒక్క క్షణం
- పద్మావతి దివాకర్ల
manasulo adusu
మనసులో అడుసు
- పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ