కథలు

Salaha story by Aakella Sivaprasad
సలహా
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
ayyayyo story by amzad
అయ్యయ్యో...!
- అమ్జద్
Aame Kadha
ఆమె కధ
- రవి కిరణ్ మువ్వల
Kudi Edamaitey story by Lasya Ramakrishna
కుడి ఎడమైతే
- లాస్య రామకృష్ణ
evaru vikalangulu
ఎవరు వికలాంగులు?
- ఇ. ఉదయ కుమార్
levandoy
లేవండోయ్
- బి.వి.ఎస్. ప్రసాద్
fifty fifty story
ఫిఫ్టీ..ఫిఫ్టీ
- పి.వి.డి.యస్. ప్రకాష్
Punarapi
పునరపి
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
The Last House
ఊరి చివరి ఇల్లు
- కొండగుంట వెంకటేశ్
Rutu Samharam
ఋతు సంహారం
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
Daughter-in-Law of Viswanatham
విశ్వనాథం గారి కోడలు
- బి.వి.ఎస్. ప్రసాద్
Eda Maatu Gaanam
ఎద మాటు గానం
- లాస్య రామకృష్ణ
vasavi colony busstop
వాసవీ కాలనీ బస్టాప్
- పివిడియస్ ప్రకాష్
valalo thimingalam
వలలో తిమింగలం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Andamaa Nee Peremiti Andamaa?
అందమా నీ పేరేమిటి అందమా
- లాస్య రామకృష్ణ
Repati Aakali
రేపటి ఆకలి
- సుకృతి సుశీల