కథలు

Bhale mitrulu
భలే మిత్రులు
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Manasara naadaina
మనసారా నాదైన
- హేమావతి బొబ్బు
Artha Naari
అర్థ-నారి
- ఆపాసా (ఆలూరి పార్థసారథి)
Manodu maradu gaka maradu
మనోడు మారడుగాక మారడు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Satrubhayam
శత్రుభయం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Deeksha
దీక్ష
- హేమావతి బొబ్బు
భాగవతకథలు-29
భాగవతకథలు-29
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Kittayya
"కిట్టయ్య"
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Preminchina manassu
ప్రేమించిన మనస్సు
- హేమావతి బొబ్బు
Samayapalana
సమయపాలన
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
Prayogam
ప్రయోగం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Guruvugari sahanam
గురువు గారి సహనం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Jodedla bandi
జోడెడ్ల బండి
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Naa laaga endaro
నాలాగా ఎందరో ?
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Jgnana Pariksha
జ్ఞాన పరీక్ష
- - బోగా పురుషోత్తం