కథలు

Sudaya
సుదయ
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Kasi Raja Kumari Katha
కాశీ రాజకుమారి కథ
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Mounavasantham
మౌనవసంతం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
dari chupina daivamaa
దారి చూపిన దైవమా!
- సి హెచ్ వి ఎస్ ఎస్ పుల్లంరాజు
phalam koddi phalitham
ఫలం కొద్దీ ఫలితం
- ఆదూరి హైమావతి
vaniphaneeyam
వాణీఫణీయం
- భాగవతుల భారతి
Bhai co Bhagyanagar
భాయ్ కేరాఫ్ భాగ్యనగర్
- వెంకట్ దండుగుల
Dharmendrudi Vignatha
ధర్మేంద్రుడి విజ్ఞత
- డి. కె. చదువుల బాబు
Who is Responsible
ఎవరు దీనికి కారణం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Bhojaraju Kathalu - Daiva Nirnayam
బొమ్మలుచెప్పిన కమ్మని కథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Aim is important
గురి ఉంటే చాలు
- దార్ల బుజ్జిబాబు
Helping Nature
ఔదార్యం
- పేట యుగంధర్
Bhojaraju Kathalu - Kanakapuri
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Sankranthi Sambaralu
పెద్దల కళ్ళలో పిల్లల సంక్రాంతి
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Bhojaraju Kathalu - Four Gems
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.