కథలు

Miracle
ఎండమావి
- సన్నిహిత్
papodu
పాపోడు
- అఖిలాశ
sulti
సుల్తి
- అఖిలాశ
house wife
గృహిణి
- చంద్ర శేఖర్ కోవూరు
అరుణోదయం (మినీ నవల)
అరుణోదయం (మినీ నవల)
- లత పాలగుమ్మి
ganganamma smile
గంగానమ్మ చిరునవ్వు
- అన్నపూర్ణ . జొన్నలగడ్డ
Good bargain though
భలే మంచి బేరం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Whistle
విజిల్
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
Donate
daanam
- సన్నిహిత్
There is something in that story!
ఆ కథలో ఏదో ఉంది!
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
this is not a story
ఇది కథ కాదు
- సుస్మితా రమణమూర్తి
bee in the ear
చెవిలో జోరీగ
- మల్లవరపు సీతారాం కుమార్
thief
దొంగ
- బొందల నాగేశ్వరరావు
changed veeranna
మారిన వీరన్న (బాలల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్
Culture
సంస్కారం
- మల్లవరపు సీతాలక్ష్మి