కథలు

Chavante bhayama
చావంటే భయమా! (పిల్లల కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Kusuma stabakamu
కుసుమస్తబకము
- రాము కోలా.దెఃదుకూరు
Buddhi gnanam leni manishi
" బుద్ధి జ్ఞానం లేని మనిషి"
- నల్లబాటి రాఘవేంద్రరావు
Manovancha
మనోవాంఛ
- కందర్ప మూర్తి
Maanavataku maro roopam
మానవతకు మరో రూపం
- కందర్ప మూర్తి
Govindudu andarivaadu
గోవిందుడు అందరి వాడు
- కందర్ప మూర్తి
Evaru tavvina gotilo-
ఎవరు తవ్విన గోతిలో---
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Lalitha
లలిత
- BHADRI RAJU THATAVARTHI
Manavataku spoorthi
మానవతకు స్ఫూర్తి
- కందర్ప మూర్తి
Anaatha saranalayam
అనాథ శరణాలయం
- సిహెచ్.వి.యస్. యస్. పుల్లం రాజు
Call vachchindi
''కాల్ ''వచ్చింది!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Kanuvippu
కనువిప్పు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Janakamma tho jara bhadram
జానకమ్మతో జర భద్రం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు