కథలు

Death proof
డెత్త్ ప్రూఫ్
- రాముకోలా.దెందుకూరు.
Harivillu
హరివిల్లు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Positive
పాజిటివ్
- ఎం బిందుమాధవి
Stree vyamoham
స్త్రీ వ్యామోహం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Kungubaatu
కుంగుబాటు
- కందర్ప మూర్తి
Manasulu murise vela idi
మనసులు మురిసే వేళ ఇది..!
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
Okkosari ilaa kooda
ఒక్కో సారి ఇలా కూడా
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Kramasikshana viluva
క్రమశిక్షణ విలువ
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Surprise
సర్ప్రైస్
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Ayyaketainado
అయ్యకేటైనాదో...!
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Bolta kottindile guntanakka
బోల్తాకొట్టిందిలే గుంటనక్క
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Bombay blood group
బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Matrumoorthi neeku vandanam
"మాతృమూర్తీ! నీకు వందనం!"
- గంజి సాంబశివరావు
Wrong number
రాంగ్ నంబర్
- కందర్ప మూర్తి
Gati tappina swaram
గతి తప్పిన స్వరం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు