కథలు

Sunakamu vidhinchina siksha
శునకము విధించిన శిక్ష .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Natyanamattandi katha
నాట్యనమత్తండి కథ
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Aayuvu penche mantram
ఆయువు పెంచే మంత్రం
- డా.దార్ల బుజ్జిబాబు
GoppaManasu
గొప్ప మనసు
- VEMPARALA DURGA PRASAD
Paarina paachika
పారిన పాచిక !
- - బోగా పురుషోత్తం, తుంబూరు.
Emi nee korika?
ఏమి నీ కోరిక?
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Taatagari billu
తాతగారి బిల్లు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Shivaninda
శివనింద
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Shapagrastulu
శాపగ్రస్తులు
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Mee ishtam
మీ ఇష్టం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Garva bhangam
గర్వభంగం
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Seetha our Geetha
సీతా ఔర్ గీత
- తాత మోహన కృష్ణ
Kamika ekadasi
కామిక ఏకాదశి
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Donga
దొంగ
- VEMPARALA DURGA PRASAD
Atiradha maharadhulu
అతిరథ మహారధులు
- డా.దార్ల బుజ్జిబాబు