కథలు

the rising sun
ఉదయించే భాస్కరుడు.......
- రాచమడుగు కృష్ణచైతన్య
corona..! o corona..!!
కరోనా! ఓ కరోనా!!
- పద్మావతి దివాకర్ల
spoiled himself and others also
తాను చెడి - ఇతరులను చెడిపి
- మోహనరావు దురికి
monkey and roti stick
కోతి అప్పడాల కర్ర
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
beauty-lie
అందం - అబద్దం
- మోహనరావు దురికి
the inspiration
గీతోపదేశం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
to grand paa's home
తాతగారింటికి వెళ్ళొస్తా
- కృష్ణ చైతన్య ధర్మాన
secrete
రహస్యం (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
new morning
జ్ఞానోదయం
- మంత్రిప్రగడ రామకృష్ణ శర్మ
how beauty if fly
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ....!!!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
retirement
రిటైర్మెంట్
- Dr. Chivukula Padmaja
the brave
ధైర్యం
- రాఘవ