కథలు

the inspiration
గీతోపదేశం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
to grand paa's home
తాతగారింటికి వెళ్ళొస్తా
- కృష్ణ చైతన్య ధర్మాన
secrete
రహస్యం (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
new morning
జ్ఞానోదయం
- మంత్రిప్రగడ రామకృష్ణ శర్మ
how beauty if fly
ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందీ....!!!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
retirement
రిటైర్మెంట్
- Dr. Chivukula Padmaja
the brave
ధైర్యం
- రాఘవ
the inside
అంతరంగం
- కొమ్ముల వెంకట సూర్యనారాయణ
unknown persons
అపరిచితులు
- పద్మావతి దివాకర్ల
diary solved families
డైరీ దిద్దిన కాపురాలు
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
great artist
గొప్ప చిత్రకారిణి
- భాగ్యలక్ష్మి అప్పికొండ
perfect decision
సరైన నిర్ణయం
- పద్మావతి దివాకర్ల