కథలు

birthday celebrtation
పుట్టినరోజు పండగ
- సాయిసోమయాజులు
rachha gelichina vadu
రచ్చ గెలిచన వాడు
- -మౌద్గల్యస
nirmanushyam
నిర్మానుష్యం
- డా II అప్పారావు పంతంగి
ninnati palle
నిన్నటిపల్లె
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీకృష్ణమాచార్యులు
mrutyukuharam
మృత్యుకుహరం
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
matalato kapuram
మాటలతో కాపురం
- పి బి రాజు
sudeepudi ashayam
సుదీపుడి ఆశయం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
prema sandesham
ప్రేమసందేశం
- మౌద్గల్యస
nalupu-telupu
నలుపు - తెలుపు
- డా. అప్పారావు పంతంగి
peddala punyam
పెద్దల పుణ్యం !
- గంటి రమాదేవి
akali
ఆ....క...లి....!
- డా. జడా సుబ్బారావు
nakee batukoddu
నా కీ బతుకొద్దు !
- - పి.బి.రాజు
chivaraku cherani premalekha
చివరివరకు... చేరని లేఖ
- డా II అప్పారావు పంతంగి
indrajalam
ఇంద్రజాలం
- - చెన్నూరి సుదర్శన్.
treatment
ట్రీట్ మెంట్
- కె.శ్రీలత
evaru goppa
ఎవరు గొప్ప?
- మౌద్గల్యస