కథలు

nijayithi telugu story
నిజాయితి
- సాయిరాం ఆకుండి
kotha jeevitha telugu story
కొత్త జీవితం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
manaswini telugu story
మనస్విని
- డా. పి.కె. జయలక్ష్మి
ee payanam endaako telugu story
ఈ పయనం ఎందాకో...
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాసమూర్తి
Amma Vanta
అమ్మ వంట
- Dr. లక్ష్మి రాఘవ
jnanodayam telugu story
జ్ఞానోదయం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Korika
కోరిక
- జి. నాగేశ్వరరావు
Kalisochhina Gadi
కలిసొచ్చిన గది
- మౌద్గల్య
Aa Okkade
ఆ ఒక్కడే…
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి
Kadhaa Chouryam!
కథా చౌర్యం!
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
durada telugu story
దురద
- కె. విజయప్రసాద్
ee hathya evaru chesaru telugu story
ఈ హత్య ఎవరు చేసారు?
- మోపూరు రామ్ శేషు