Amma Nanna la Rahasya Charitra - నల్లబాటి రాఘవేంద్రరావు

Amma Nanna la Rahasya Charitra

" అన్నపూర్ణ... ఈ నీయొక్కబిడియం వల్లే మొదటినుండి నీనుండి నేను ఏమి పొందలేక పోయాను. నీ శరీరంలో ప్రతి ఒక్క అణువు అణువు ను ఆక్రమించెయ్యాలన్న నా తీరని కోరిక... మొదటిరాత్రి నుండి పూర్తిగా తీర్చుకోలేక పోయానంటేనమ్ము. " " ఇప్పుడవన్నీ ఎందుకట! మీకు తొంభై.. నాకు మరేమో.. ఐదు తక్కువ...' గతం గతః '...అని మీరేకదా అనేవారు." అంది అన్నపూర్ణ భర్త హరిహరమహాదేవయ్య తో. " సరే నీమాటే నామాట.. కానియ్యి.. కానియ్యి " " ఉండండిబాబు తలుపేసి వస్తాను." " మన గదికి తలుపులు ఎక్కడున్నాయి. ఈ షెడ్డులాంటి భాగంలో మనల్ని పడేసారు. ఆ మూలన బూజులు..ఈమూలన.... బొద్దింకలు.. అవిగవిగో.. తాళ్ళుకట్టలు...కాగితం ముక్కలు.. అట్టపెట్టెలు...ఇదో దోమలసామ్రాజ్యం!!!!! పైన డబడబలాడే రెండురెక్కల ఫ్యాను. ఈ బొమ్మరాని బుల్లి టీవీ ని ఇదిగో ..ఈ కర్రతో కొడితేనే గాని.. ఉలకదు పలకదు. మూడుకాళ్ళు ఉన్న ఈకుర్చీ మీద కూర్చోవాలి అంటే...అంటే.. నాలుగో కాలుగ.. ఈ అరడజను ఇటుకలు దాపు పెట్టు కోవాలి. ఈ దూదిపరుపులో దూది రూమంతా ఎగిరి చంద్రమండలం లో విహరిస్తున్నట్లు ఉంది కదూ!!!!!! " వాళ్ళిద్దరికీ రాజాలాంటి పోర్షన్లు కట్టిం చాను. కనీసం.. మన గదికి " తలుపులు" పెట్టిద్దామన్న ఇంగితం లేదు నా కొడుకులకు." " నీ ముఖం..అర్ధపుష్కరమయింది.. గుమ్మా నికి ఆ గుడ్డ అడ్డంగా కట్టి. ఏం చేస్తాం.. ఇదిగో ఈ కుర్చీలు రెండూ కూడా గుమ్మానికి అడ్డంగా పెట్టి రా. ఆ తర్వాత మన పని మనం చేసు కుందాం. వచ్చినవాళ్ళే సిగ్గుపడి ఇకిలించుకుని వెళ్ళి పోతారు." చాలాచిరాకుగా అన్నాడు హరిహరమహాదేవయ్య. " సరే..."... అంటూ అలాగే చేసింది అన్న పూర్ణమ్మ " రా.. దీన్ని... ఇలాపట్టుకో....అలా కాదే... ఇలా...అదిగదీ...." " నాకుతెలియదా..ఇదివరలో ఎప్పుడు అలవాటు లేదు అనుకుంటున్నారా?.. . మీరు మరీ చూపించి చెప్పాలా చిత్రం కాకపోతే..? " ******* ******* ****** " బాబీ... ఏమిట్రా అది ...ఆ ఆయాసం దేనికి?" " ప్రపంచయుద్ధం కన్నా గొప్ప న్యూస్.. ఐదురూపాయలు ఇస్తే చెప్తా నాన్నా." " సరే. ఇదిగోరా నీ మామూలు." " అమ్మా.. నువ్వు కూడా ఐదురూపాయలు కొట్టించు." " సరే ..ఇదిగోరా.. త్వరగా చెప్పు ..చెప్పరా." " ఇది చెవిలో చెప్పేది.... తాతయ్య రూమ్ బయట గుమ్మం దగ్గర వేస్టుబకెట్టు లో ....... " కండోమ్స్ ".... ఏంటి అలా వెర్రిగా చూస్తారు. ఇంగ్లీషు అర్థం కాదా.. అంటే .." నిరోధ్ ప్యాకెట్స్ !". " చి చి.. నిజమా?.." " ఓ యాభై రూపాయలు పందెం వేసుకుం దామా?" " వద్దులేరా బాబు నువ్వెళ్ళు." " బాబాయ్ కి ఈన్యూస్ చెప్పి .....మరో ఐదురూపాయలు కొట్టేయాలి. నాన్నా...అమ్మకు అర్థం కానట్టుంది. నువ్వు చెప్పు. నేను చెప్తే సిగ్గు పడుతుంది. పరుగున వెళ్ళి పోయాడు బాబి. "ఏమిటండీ ..అసహ్యంగా.... ఈ వయసులో అత్తమామయ్యలకు ఇదేం బుద్ధి. ఇదేం సరదా. పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు. నిరోధ్ ప్యాకెట్స్... వాడేసు కుని గుమ్మం దగ్గర వేస్ట్ బకెట్లో అందరికీ కనబడే లా అలా పడేస్తే ఎలా? మరీ బరితెగించితే ఎలా? మనం ఎప్పుడైనా ఇలా పబ్లిక్ గా పాడే సామా? అయినా వాట్ల అవసరం వాళ్లకుఏమిటి?" భర్త కృష్ణమూర్తి తో అంది రుక్మిణి. " నాఉద్దేశంలో ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఏదో చిన్న పొరపాటు జరిగుంటుంది రుక్మిణి. ఇది తమ్ముడు ముకుందం, మరదలు లక్ష్మీ ల పని అయి ఉంటుందేమోనని .. నాకు అనుమానంగా ఉంది." " అలాగని నువ్వు అనుకుంటావు అని.. నేను మా ఆవిడ పరుగుపెట్టుకుంటూ నీరూంకి వచ్చే సాం అన్నయ్య. బాబిగాడు చెప్పటం కంటే ముందే మీ మరదలు లక్ష్మి చూసిందట.. ఇది మా పని కాదు."..... కంగారుగా వచ్చి అన్నాడు...... కృష్ణమూర్తి తమ్ముడు ముకుందం. " అయితే అమ్మా నాన్నే ఈ పని చేసుం టారు." " ఒకసారి వాళ్లకు చెప్పి చూస్తే.." " వద్దు సిగ్గుపడి.. కోప్పడతారు." "అయితే మార్కెట్ కు వెళ్లి ఆ వేస్టుబకెట్ కు మూత తెస్తే...." ******** ********* ******* " ఎవర్రా.. నారూమ్ బయట వేస్టుబకెట్ కి మూతపెట్టింది.. మాట్లాడరే. క్రిందకు ఒంగి మూతతీసి చెత్త ఈబకెట్లో వేసి మళ్లీ మూత పెట్టాలంటే మా వయసులకు ఎంత కష్టమో మీకు ఏం అర్థమై ఏడుస్తుందీ.. అంట ? ముసలాళ్ళం మాకు మూతలెందుకురా. వయసులో ఉన్నారు మీరు పెట్టుకోండి మూతలు. " మండిపడ్డట్టు చాలా చిరాగ్గా అన్నాడు హరిహర మహాదేవయ్య. " అబ్బా పిల్లలని ఎందుకలా.. ఆడిపోసు కుంటారు. కేకలేస్తే భయపడ్రా... మూతపెట్టడం తప్పా.." అంటూ సొణిగింది.. అన్నపూర్ణమ్మ. " అన్నపూర్ణ... వీళ్లు పాలపీకివెధవలు కాదు. ఆరేళ్లు అయినా మన రూమ్కి తలుపులు పెట్టిం చాలి..... అన్న జ్ఞానమే లేదు. ఎందుకో మరి ఇరవైనాలుగు గంటల్లో బకెట్ కి మూత కొనితెచ్చి పెట్టేశారు. 3 రూపాయలతో అయిపోయే పని కదా మరి. " పోదురూ...ఈవయసులో మనకెందుకండీ.. తలుపులు, గెడలు,గొళ్ళాలు....మనవలతో, కొడుకులతో, కోడళ్లతో...హాయిగా కలిసుంటే సరిపోదా? " ఇరువదినాలుగు గంటలు.. వాళ్ళెవరైనా మన ఈ రూమ్ లోకి రావచ్చు. మనం వెళ్దా మంటే వాళ్ల ఉండె రూమ్ తలుపులు ఎప్పుడూ గడియ పెట్టే ఉంటాయి. నీకు బుద్ధిఉందా..వాళ్లకు ఒక న్యాయము... మనకి ఇంకొక న్యాయమా...? నేను ఒప్పుకోను." " పుష్...వాళ్ళందరికి వినబడితే ఏమను కుంటారు?." "వాళ్లకి ఏమన్నా ...చెముడా ...బ్రహ్మజెముడా... నాగజెముడా? ఏమనుకుంటే మనకే . ఇదిగో.. ఇదే.....చెప్తున్నా.. వినబడుతుందా ఎవరైనా ఈ వేస్ట్ బకెట్టు కి మూత పెడితే మీ మీ తాటలు ఒలిచి పడేస్తానర్రా. అన్నపూర్ణ... నువ్వు మంచం మీదకి నడు నా మనసు పాడైపోయింది! ... ఆ చిన్నిపెట్టె తెచ్చి అందులో ఎన్ని ప్యాకెట్లు ఉన్నా యో చూడు.." అంటూ వేస్ట్ బకెట్టు"మూతను" దూరంగా గిరాటేస్తు తనరూం లోపలకీ నడిచాడు హరిహరమహాదేవయ్య. "ఉదయమే చూశాను ఇరవై ఉన్నాయి. అయినా ఇప్పుడు వద్దండి .. నాకు చాలా చిరాగ్గాఉంది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే అంటే ఎలా? " " నామనసు పాడై పోయిందని చెప్తున్నాగా. వినవే........ఇలాంటప్పుడే మనసుకు ఆనందం కలగాలోయ్! అంటే ఇప్పుడు ఆ పని తప్పదు. కాదనక త్వరగానడు నామూడ్ పాడుచేయకు." " తప్పదు అంటారా? " హూ హూ... నన్ను అర్థం చేసుకోవా అన్నపూర్ణ?" " వయసు పెరిగే కొద్దీ మీకు మరీ ఎక్కువై పోతుంది చాదస్తం. ఉడుంపట్టు. .. పట్టిన పట్టు వదలరు కదా... ఎవరూ ఇంతిలా ఉండరు బాబూ .ఈ వయసులో మీపద్ధతి కొంచెం మార్చు కోవాలి. అదిగో ఇద్దరుకోడళ్ళు సిగ్గుపడి తలు పులు మూసేసుకున్నారు. మనవలుఅందరూ వాళ్లవాళ్ల కిటికీల్లోంచి మనల్నిద్దర్ని వింతజంతు వులను చూసినట్లు చూస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం నుండి వాళ్ళెవరూ మన దాపులకు కూడ రాలేదు. వాళ్లందరికీ మనవ్యవహారం తెలిసిపోయిందంటారా!" " తెలియకుండా ఉంటుందా తెలిస్తేమాత్రం మనకు ఏమిటి? మన పని మనదే".... అంటూ భార్యను మంచం మీదికి లాగాడు. ******* ******** ********* హరిహరమహాదేవయ్య కలర్ టీవీ ముందు కూర్చుని పాతజానపద సినిమాలో శృంగార సన్ని వేశంచూస్తూ చాలా తన్మయత్వం లో ఉన్నాడు. అతని పక్కగానే అతని భార్య అన్నపూర్ణమ్మ మరో కుర్చీలో కూర్చుంది. ఆ హాలులో మూడు....జంటలకు.... పిల్ల లందరికీ ఒకటే టీవీ. మంచి సినిమా వస్తే అలా వచ్చి థియేటర్లో కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటారు..ఆ ఫ్యామిలీ అంతా. ముందువరుసలో హరిహరమహదేవయ్య, అన్నపూర్ణ . వాళ్ళిద్దరు వెనుక కుర్చీల్లో పెద్ద కొడుకు, కోడలు ,పిల్లలు. వాళ్లందరిి వెనుక చిన్న కొడుకు, కోడలు, వాళ్ళ పిల్లలు. " ఏనాటి కాంతారావు ..ఏనాటి కృష్ణకుమారి. ఇప్పటికీ ఎంతో అందంగా నవనవలాడు తున్నారు ..... మిమ్మలినే ఆ తదేకదృష్టి ఏమిటి? కాస్త ఈలోకంలోకి రండి. అంతకన్నా ఏమి జర గదు సినిమాలో."... భర్త భుజాలపై చెయ్యివేసి కుది పింది అన్నపూర్ణమ్మ. హరిహరమహాదేవయ్య ఈ లోకం లోకి వచ్చి రూమంతా పరికించాడు. అప్పటికే పెద్ద కొడుకు, కోడలు ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ, వాళ్ళ పిల్లల్ని లాక్కుంటూ ఆ పెద్దవాళ్ళువంక మిడిగుడ్లతో చూస్తూ వెళ్లిపోతున్నారు.ఆతర్వాత.. అదే పద్ధతిలో రెండో కొడుకు, కోడలు కూడా వెళ్లిపోయారు... వాళ్ల పిల్లలతో సహా......గుస గుసలు ఆడుకుంటూ! ఇక ఆ హాల్లో మిగిలింది ..ఆ శృంగార ఎపిసోడ్ చూస్తున్న ఆ వృద్ధ జంట మాత్రమే. " అన్నపూర్ణ.. ఇరవైరోజుల నుండి చూస్తున్నాను. వీళ్ళందరి లో ఏదో మార్పు వచ్చే సింది కదూ. కొడుకులు, కోడళ్ళు.. చివరికి చిన్న కుర్రవెధవలు కూడా మనరూమ్ లోకి రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు. గమనించావా.....?! కొంచెం అయినా పసిగట్టావా అందరూ మనిద్దరికీ చాలా దూరంగా ఉండటం ఎందుచేత అంటావు? వాళ్ళ లో వాళ్ళు మనల్ని చూసి ఏవేవో తెగ ఇకఇకలు, పకపకలు, తికమకచూపులు, గబగబనడకలు. వాళ్లు లోలోపలే నవ్వుకుంటున్నట్టు నాకనిపిస్తుంది.. వాళ్ల ప్రవర్తనలో ఏదో తిరకాసుందోయ్!" " నేను అదే చెబుదామనుకున్నాను మీకు. రేపు త్రినాథవ్రతం కదా. అదికాస్త ప్రశాంతంగా పూర్తయ్యాక వివరంగా అప్పుడు అడుగుదాం. అంతవరకూ...మీరు మాట్లాడకుండా ఊరుకోండి." " సరేగానీ... ఆ చిన్నిపెట్టెలో ఇంకా మన ప్యాకెట్స్ ఎన్ని ఉండుంటాయి అంటావు?" " మొన్ననే మరో ముప్పై తెచ్చారుకదా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నాకూ అలవాటుచేసేశారు బాబు! నేను కూడా ఈ వయసులో రోజూ ఆ చిన్ని పెట్టె మూత తెరిిస్తేనే గాని ఉండలేక పోతు న్నాను... వస్తారా.. మొదలుపెడదాం." " మీ కంగారు మండ. వస్తున్నానుండవే." హరిహరమహాదేవయ్య, అన్నపూర్ణమ్మ... . .ఇద్దరూ ఆనందంగా తమ రూమ్ లోకి వెళ్లి పోయారు. ********* ********* ********** ఆ మర్నాడు ఇల్లంతా శుభ్రంగాఉంది. ఆ రోజే.. త్రినాధ వ్రతం.....వ్రతం ఆచరించే గృహంలోని ఆడవాళ్ళు ఉదయాన్నే తలారాస్నానం చేసిసాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి ...రాత్రికి త్రినాధవ్రతం ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూర్తి చేస్తారు. ఇరుగుపొరుగు స్త్రీ లందరితో. అదే .. ఈరోజు జరగబోతుంది.... ఇల్లంతా మామిడి తోరణాలతో దైవభక్తితో కళక ళలాడిపోతోంది! ఏమిటర్రా ..మధ్యాహ్నం అవుతుంది. ఎవరూ నాకు ఏమి విషయాలు చెప్పరే. తెల్లారే సరికల్లా ముగ్గురంకలసి చేతికి తోరాలు ...భక్తితో కట్టుకునే వాళ్ళంకదా ....ప్రతి సంవత్సరం మరిచి పోయారా?"...అన్నపూర్ణమ్మ తన గుమ్మం దగ్గర నిలబడి కోడళ్లకు. వినబడేలా అరిచింది. ఆ అరుపుతో ఇద్దరు కోడళ్ళు బయటకు వచ్చారుగబగబా. "అత్తయ్యగారు..మేమిద్దరం ఉదయం ఆరు గంటలకే తలస్నానం చేసి తోరాలు కట్టేసుకు న్నాము. ఈ వయసులో అందునా... ఈ పరిస్థితి లో... మీకు .. పూజచెయ్యటం....కుదరదేమోనని.. మిమ్మల్ని బలవంతం చేయలేదు" నసుగుతూ అంది పెద్దకోడలు రుక్మిణి. " అత్తయ్యగారు మీకు తెలియంది ఏముంది . ఇది చాలా నిష్ఠతో చేయ వలసిన వ్రతంకదా. భార్యభర్తలు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఒకరినొకరు తాకకూడదు. " ఆ "... దృష్టి తో ఉండడం అసలే పనికిరాదు. మీరు అలా భక్తిగా ఉండలేరేమో నని....." రెండోకోడలు లక్ష్మి అంది ముప్పయిఆరు వంకరలు తిరుగుతూ. " ఏంటర్రా .. నాకు చెప్తున్నారు మీరు? " ఆశ్చర్యంగా....అంది అన్నపూర్ణమ్మ. " నిజమే అత్తయ్యగారు.. మీరు మామయ్య గారు ఈ మధ్యన కొంచెం 'అది ' గా 'ఇది ' గా ఉంటున్నారు కదా. ఇలాంటి భక్తి ప్రధానమైన పూజలకు అలా ఉంటే కుదరదుగా. అందుకని.. అందరూ చూస్తే బాగుండదని ......ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళని కూడా పూజకు పిలవలేదు. " " అమ్మో అమ్మో ..ఏమిటి అంటున్నారర్రా మీరు. నాకసలు అర్థం కావడం లేదు " ఆశ్చ ర్యంగా అంది అన్నపూర్ణమ్మ. " ఇందులో అర్థం కావలసింది ఏముంది అత్తయ్య. వ్రతం పట్టాక మీరు మామయ్యగారు చాటుమాటు వ్యవహారాలు సాగిస్తే ...ఆ త్రినా ధులువారికి కోపంవస్తుంది. అందుకనే మీకు చెప్పకుండా మేమిద్దరం చేసేసుకుంటున్నాం." పెద్దకోడలురుక్మిణి ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది. " అయ్యో అయ్యో.. ఈ ఇంట్లో పూజలు ఎప్పుడైనా నేను లేకుండాజరిగాయా? ఎంత మార్పు..సరే... మీరేపూజచేసుకోండి.మీ పూజ అయ్యేవరకూ మేము ఇద్దరం ఈఇంట్లో ఉండడమే... మీకు ఇష్టం లేనట్టు అనిపిస్తుంది. ఊర్లో అన్ని గుళ్ళుగోపురాలు తిరిగి రాత్రి 10 గంటలకు ఇంటికి వస్తాం లే. పుణ్యమంతా మీరే మూట కట్టుకోండి. త్రినాథ స్వామివారు ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నారా... ప్రపంచమంతా ఉంటారు.. సర్వాంతర్యామి."....... అంటూ అన్నపూర్ణ లోపలకు వెళ్ళి ....భర్తతో చాలాసేపు మాట్లాడి చరచర బయటకు వెళ్ళిపోయింది అతనిని తీసుకొని. ******** ********* ******** నెల తర్వాత.. హరహరిమహాదేవయ్య, అన్నపూర్ణమ్మల... పెళ్లిరోజు!. పరిస్థితి యథాతథంగానే ఉంది. నిరోధ్ ప్యాకెట్స్ రోజు క్రమం తప్పకుండా..వేస్ట్ బకెట్లో దర్శన మిస్తూనే ఉన్నాయి.తమ తల్లిదండ్రులయిన ఆ వృద్ధదంపతులు పెళ్లిరోజు ఆనందంగా గడ వాలని..వాళ్ళిద్దరి ప్రణయకేళిసల్లాపాలకు తాము ఏమాత్రం అడ్డురాకూడదు.... అన్న ఉద్దేశంతో ఆ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఆలోచించుకుని తమ తమ కుటుంబాలతో ఆరోజు ఎక్కడైనా గడిపి రావాలని పూర్తిగా నిశ్చయించుకున్నారు.అందుకు తమ తల్లిదండ్రులకు...నమ్మదగే '' కథ". .. చెప్పి రేపు మధ్యాహ్నం వస్తాం అంటూ .. అద్దెమారుతి కారులో వెళ్లిపోయారు. వాళ్లంతా కోటిపల్లి చేరా రు. ఆ గోదారిగంగ లో పవిత్రస్నానం చేసి రాత్రికి అక్కడి సత్రంలలో ఉండిపోయి మర్నాడు ఇంటికి వచ్చేయాలన్నది వాళ్ళ ...." ప్లాన్"! గోదారి ఒడ్డుకు చాలా దూరంగా మారుతికారులో వచ్చిన ఆ జంటలు వాళ్ల పిల్లలు క్రిందకు దిగగానే వాళ్ళ అందరి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ పరాంకుశం బైనా క్యులర్ తో ఎదురు పడ్డారు. ఆ కోటిపల్లి గోదారి లోనే తనూ స్నానం చేయాలని అంతకుముందే ఆయన మరో కారులో వచ్చారు. " హలో.. మీరంతా వచ్చేసారా.. చాలా బాగుంది.. ఈ టైములో మీరు ఇక్కడకు వస్తే భలేగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అనుకున్నట్టే జరిగింది. ఇదిగోఈ బైనాక్యులర్ లో చూడండి...దూరంగా ఆ గోదారమ్మ ఒడిలో ఎవరో ఇద్దరు. ...' ఆడమగ '.... ఎంతో సరదాగా ఆనందంగా ఆడుకుంటున్నారు ....చూడండి " " సార్ ..వాళ్ళ గురించి మాకు ఎందుకు...?" " అంటే... ఇక్కడ స్నానానిక ఒకటే మంచి రేవు. ఇంకెవరూ లేరుకదా అని కాబోలు ఆ భార్యా భర్తలు ఇద్దరూ తాండవ నృత్యం చేస్తున్నట్టు ఆనందజలకాలు ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడే మీరు కూడా స్నానానికి వెళితే వాళ్ళిద్దరు ఆనందం ఆవిరైపోతుంది...అందుకని మీరు" " కాసేపాగి వెళ్తాం. ఏదీ ఆ బైనాక్యులర్... ఆ ఆ...ముఖాలు అంతగా కనిపించడం లేదుగాని చాలా అల్లరి చేస్తున్నారు. నీళ్ళు ఒకరిపై ఒకరు చిమ్ముకుంటున్నారు. ఒంటిపై బట్టలు చెదిరి పోతున్న చిన్నపిల్లల్లా మైమరచి ఎలా అడుతు న్నారో.. చూడు అన్నయ్య." బైనాక్యులర్ అందిం చాడు ముకుందం అన్న కృష్ణమూర్తికి. " పెద్దవయసువాళ్లులా ఉన్నారు.. కితకితలు, ముద్దులు, చూడ్డానికి సినిమాలో సీన్ లా ఉంది. భలే..తెగ రెచ్చిపోతున్నారు." " ఓకే ...రండి.. కాసేపు అందరం ఆ ఇసుక మెట్ట మీద కూర్చుందాం." అన్నారు డాక్టర్ పరాంకుశం. " మీకందరికీ మీ ఫ్యామిలీ డాక్టరుగా చిన్న పాఠం చెప్పాలని ఉంది. ఏమనుకోరుగా" అడిగారు పరాంకుశం. " చెప్పదగినవారు.. మా హితులు చెప్పండి డాక్టర్ గారు." "శృంగారం అందరి సొత్తు. అది ఏవయసు వారైనా ' దంపతులుగా'. .అనుభవించే అధికారం ఉంది. ఆరోగ్య రీత్యా కూడా చాలా మంచిది. వయసు మళ్ళినవారు అంటే.. వృద్ధులు కూడా అనుభవించి తీరాలి. అది ఒక ఎక్సర్సైజ్... శారీర కంగా మానసికంగా మంచి ఫలితాలను ఇచ్చేటి " కేళి " ఇద్దరి తనువులు అలాఅలా రాపాడించు కోవా లని .... ఒకే మంచం మీద పడుకోవాలని.. వృద్ధులు అందరూ ఆశపడతారు. కానీ...వాళ్ల కోరికలు తీరవు. అందరూ చూస్తారనో.. నవ్వు తారనో.. ముసలాయన మంచం మీద ముసలా విడ చాప మీద. లేదంటే.. దొడ్లో ఒకరు... వీధి అరుగమీద మరొకరు!! వాళ్ల చుట్టూరా మన వలు.!!! ...ఆలోచించండి.... ఇదే సందర్భం చాలా ఇళ్లలో ఉంది అనే ...నేను అంటాను. మీరు కాదంటారా? ముసలాయన కు కాళ్లు లాగితే ముసలావిడ వచ్చి నొక్కుతోంది. అదిసహజం. మరి ముసలా విడకు లాగితే.. ఆ ముసలాయనే ఆమె కాళ్ళు కూడా నొక్కి తన జీవిత కాల ప్రేమని నిరూ పించుకొంటాడు. కానీ ఆసందర్భం వెనుక ఉన్న వాళ్ళు... కల్పించడంలేదు! నేను అనేది ఏంటంటే.. వాళ్లకు అందమైన ఒక ప్రత్యేక గది ఉండాలని! అది శృంగారానికి కాదు. ఇలాంటి ఎన్నో మధుర అనుభవాలను వాళ్లు అనుభవించడానికి! ఆ 'గది'... అదొక అపురూపం మందిరం! నిజానికి అది వాళ్ళ కోసం కాదు. వాళ్ళ స్మృతి చిహ్నంగా ' మనం' జీవించి ఉన్నన్నాళ్ళు...." మన కోసం!" చెప్పటం ఆపాడు పరాంకుశం. " ఇదంతా వినదగినది డాక్టరుగారు..కానీ మా అమ్మానాన్న గురించి మీకో రహస్యం చెప్పాలి." " మీరు చెప్పే రహస్యం నాకు తెలుసు. అది నేను వినే ముందు మీకు షాక్ న్యూస్!... ఆ చల్లని గోదారి ఒడిలో తనువు మరచి ఆడుకునేది...' మీ అమ్మానాన్నలే!' " " వాట్.. అమ్మ నాన్న???" "ఏవండీ మా అత్తయ్యగారు మామయ్య గారునా?" "ఆశ్చర్యపడకండి. మీరువస్తారని వాళ్లకు తెలియదు..... మీకన్నాముందే వాళ్లు వచ్చిన విషయం మీకు తెలియదు.నేను వస్తానని ఎవరికీ తెలియదు.!! ఏది ఎలా జరిగినా అంతా మన మంచికే అని తీసుకుందాము." " డాక్టర్ గారు మమ్మల్ని విషయం చెప్పనివ్వడం లేదు మీరు." " మిస్టర్.. మీరు చెప్పే విషయం నాకు తెలుసు. ఆ నిరోధ్ ప్యాకెట్స్ విషయమే కదా! మీరు పడ్డ ఆ చిలిపి అనుమానం గురించి కాసేపు నన్ను నవ్వుకోనివ్వండి.... ఆ తర్వాత జరిగింది చెప్తాను." ******** ********* *********** ఆ మర్నాడు ఉదయం 9 గంటలకు ఆటో మీద కోటిపల్లి నుండి ఇంటికి వచ్చారు...... హరిహరమహ దేవయ్య.. అన్నపూర్ణమ్మ లు. " మన వాళ్ళంతా ఈ మధ్యాహ్నానికి వస్తా నన్నారు. మన ప్రయాణం చాలా చిత్రంగా జరిగింది కదూ. వాళ్లకు తెలియకుండా కోటిపల్లి వెళ్లడం సరదాగా జలకాలాటలు.. నిన్న రాత్రంతా అక్కడి సత్రం గదిలో... గడపటం... వాళ్ళకంటే ముందే తిరిగి ఇంటికి వచ్చేయడం.... అబ్బా.. భలే ఉంది కదూ!"...అంటూ వీధిగేటు తాళంకప్ప తీసుకొని లోపలకు ప్రవేశించి తమ రూం దగ్గరకు వెళ్లి... ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ ఇద్దరూ. రెడీమేడ్ ఫైబర్ తలుపులు... కాలింగ్ బెల్ తో సహా అమర్చబడి ఉన్నాయి. తలుపు తోసు కొని లోపలికి వెళ్లి మరింత విస్మయం పొందారు. రూమ్ అంతా ఇంద్రభవనం లా మెరిసిపో తుంది! పందిరిమంచం దానిమీద స్పాంజిపరుపు !... చుట్టూరా అందమైన దోమతెర!.. గోడలకు మహాఅందమైన ప్రకృతి బొమ్మలు!..మరోపక్క లామినేటెడ్ ఫొటోస్!..వాటికి కలర్ఫుల్ కంప్యూ టర్ బల్బులు!.. రూమ్ మధ్య చిన్న సైజు రౌండ్ సన్ మేక్ టీపాయ్!... ఆ పక్క ఫారిన్ ఫిష్ బాక్స్! ...ఈ పక్క మినీ కలర్ టివి!....ఇంకోపక్క తెల్లని వాష్ బేసిన్! ఆపైన మ్యూజిక్ సిస్టం!... పైపైన రూములో వేలాడుతున్న సింగిల్ బర్డ్స్ సెట్!... రూమ్అంతా ఆహ్లాదం కలిగించేలా రూమ్ స్ప్రే మధురిమలు!...అబ్బా... ఆ వాతావరణం రెండు వందల సంవత్సరాలు బ్రతకాలన్నంత మహాఆశ కనిపిస్తుంది!!!! ఒక్కసారిగా ఆ రూమ్ లోకి మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులంతా కిలకిల నవ్వుకుంటూ వచ్చేసారు బయట నుండి. "నాన్న..అమ్మ.. నిన్న మేము వెళ్లేటప్పుడు దారిలో చాలాసేపు లేట్ చేసి కోటిపల్లి చేరటంతో అంతకుముందే మీరు అక్కడకు చేరిపోయారు. మా అదృష్టం ఏమిటంటే అమ్మానాన్నల సరదాలు కళ్ళారా చూసిన మహదానందం పొందాము. మన ఫ్యామిలీడాక్టరు పరాంకుశంగారు ద్వారా జ్ఞానో దయం పొందిన వెంటనే తిరిగొచ్చి మాదగ్గరున్న డూప్లికేట్ తాళాలతో లోపలికొచ్చి ఒక్క పూట లో మీ రూమ్ ఇంద్రభవనం లా మార్చేశాము... నిన్న రాత్రి కే.!!మళ్లీ బయటకు వెళ్ళిపోయి మీరువచ్చిన తర్వాత మేమంతా ఏమీ తెలియనట్టు లోపలకు వచ్చాం ఇప్పుడే. గుండె ..ఊపిరితిత్తుల బలానికి సంబం, ధించి......" నిరోధ్ బుడగలు l ". .ఊదు కొనడం ద్వారా మీరు ఇద్దరూ 'ఎక్సర్సైజు' చేసుకొనడం మేము ఊహించుకోలేకపోయాము. మనఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారి ద్వారా పూర్తి విషయం తెలిసాక పొట్ట నూటొక్క చెక్కలయ్యేలా మేమునవ్వుకున్నాం. ఆయన దగ్గర వేస్ట్ గా పడుండిన చాలా బుడగలు మీకు ఇచ్చేవారటగా. డాక్టర్ గారే ఈ తమాషా విషయం మాకుచెప్పారు. మీ దగ్గరున్న బుడగలు పూర్తిగాఅయ్యాక... ఇవిగో మేము మామూలు బెలూన్స్ తెచ్చాం. ఇవి బజారులో దొరుకుతున్నా యి. ఇవి ఉపయోగించు కోండి. ఉమ్మినురగతో ఈ వేస్టుబకెట్లో పడేయండి. మూత కూడా ఉండదు. మీ ఇంట్లో మీకు అభ్యంతరం ఏమిటి నాన్న...మిమ్మల్ని ఇద్దర్నీ ... అపార్థం చేసుకు న్నందుకు..అమ్మా... మమ్మల్నందర్నీ క్షమించండి".. అన్నాడు ప్రేమగా పెద్దబ్బాయి కృష్ణమూర్తి . " అమ్మానాన్న.. మీరు ఇద్దరు ఆనందంగా ఉండండి. మీబిడ్డలం.. మేముగాని ,మీకోడళ్ళు గాని..మీ మనవలు గాని తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే సారీ....". చెప్పాడు చిన్నబ్బాయి ముకుందం..... కోడళ్ళు ఇద్దరూ కూడా క్షమాపణ చెప్పాక పిల్ల లతో సహా అందరూ తమ తమ పోర్షన్లలోకి వెళ్లి పోయారు. హరిహరమహదేవయ్య.. అన్నపూర్ణమ్మలు ముక్కున వేలు వేసుకొని..ఆశ్చర్యానందంలో మునిగిపోయినట్టు..తమకుతాము చాలాసేపటికి గానీ అర్థం చేసుకోలేక పోయారు.!!!??? ******* ******** ********

మరిన్ని కథలు

Aparadhulu
అపరాధులు
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Prema lekha
ప్రేమ లేఖ
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Adrusta chakram
అదృష్ట చక్రం
- కందర్ప మూర్తి
Sishya dakshina
శిష్య దక్షిణ
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Pelliki mundu
పెళ్ళికి ముందు .....
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Kodalu diddina kapuram
కోడలు దిద్దిన కాపురం
- - బోగా పురుషోత్తం.
Sarparaju
సర్పరాజు
- కందర్ప మూర్తి
Devaki Vasudevulu
భాగవత కథలు - 18 దేవకీ వసుదేవులు
- కందుల నాగేశ్వరరావు