కలెక్షన్ కింగ్ ! - సుస్మితా రమణమూర్తి

Collection King

కాలింగ్ బెల్ మోగుతుంటే శర్మ గారు తలుపు తీసారు. ఎదురుగా నవ్వుతూ ఆఫీసు మిత్రుడు సదానందం కనిపించాడు. “ నమస్కారం సార్! ఈ వారం పత్రికలో మీ కథ చదివాను. చాలా బాగుంది. నా కథ ఆ పత్రిక నుంచి తిరిగి వచ్చింది. మీరు చదివి లోపాలు చెబితే సరిచేసుకుంటాను. “

“ అలాగే చెబుతాను. అటు చూడు. మన అప్పారావు వస్తున్నాడు. “ “ అవసరం ఉంటేనే తప్ప, ఎవరినీ పట్టించుకోని తనకు మీతో ఏ అవసరం ప డిం దో !?...” “ అప్పారావు నాతో మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో దూరకు. జాగ్రత్తగా మా మాటలు విను.నీకు కథా వస్తువు దొరకవచ్చు. “

“అలాగే సార్! “ “ నమస్తే శర్మాజీ!... సదానందం సార్! ఇక్కడే ఉన్నారా !? …నమస్తే! “ అప్పారావు నమస్కారంకి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ శర్మ గారు కుర్చీ చూపించారు. “ ఊరక రారు మహానుభావులు! ప్రత్యేకించి ఇంటికే వచ్చారు!?..ఏఁవిటో విశేషం! “

“ ఒకే ఆఫీసు వాళ్ళం. రావడానికి విశేషమే ఉండాలా శర్మాజీ? “ “ అవునవును. మీరన్నది నిజమే! “ “ ఈ ఫోటో చూసారా!?..పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు!...మన సుబ్బారావు గారి రిటైర్మెంట్ వచ్చే వారమే కదా?...మనం కూడా ఇలా పేపర్లో ప్రకటన వేయిస్తే బాగుంటుంది కదా? “ అంటూ తను తెచ్చిన పేపరు చూపించాడు అప్పారావు.

శర్మ గారికి అప్పారావు సూచన నచ్చింది. “ సుబ్బారావు గారి ఫోటో తీసుకుని ,మీరే మన ఆఫీసు తరపున ప్రకటన ఇవ్వండి. సెక్షన్ ఆఫీసర్ గారికి నేను చెబుతాను. “ “ అలాగే సార్! తప్పకుండా ఫ్రకటన వేయిస్తాను.” సదానందం వారి మాటలు బుద్ధిగా వింటున్నా డు.

“ పార్టీకి కలెక్షన్ మీరు చేయండి శర్మాజీ! నాకు తెలిసిన షాపులో మంచి డిస్కౌంట్లో బ్రహ్మాండమైన గిఫ్ట్ కొనే బాధ్యత నాది. “ “ రేపు అర్టంటుగా మా ఊరు వెళ్ళే పనుంది. కలెక్షన్ మీరే చేయండి. “ అంటూ శర్మ గారు వంద నోటు అప్పారావుకి ఇచ్చారు. ‘ ఎప్పుడూ ఈ సీనియర్ మహాశయుడు తన పథకంకి అడ్డు తగిలేవాడు .

ఈసారి మనదే ఇష్టారాజ్యం! కలెక్షన్ మనమే!...గిఫ్ట్ వ్యవహారమూ మనమే! మొన్న గృహ ప్రవేశంకి వచ్చిన బహుమతులు ఇంట్లో చాలా ఉన్నాయి. ఏదో ఒకటి తీసి తోసేస్తే సరి. కలెక్షన్ అంతా మన జేబులోకే! ‘ “ మీరేమీ మాట్లాడటం లేదు!... మీకు ఇబ్బంది అయితే చెప్పండి. సదానందంని కలెక్ట్ చేయమంటాను. “

“ మీలాంటి సీనియర్స్ చేసే పని , నేను చేయబోతున్నందుకు సంతోషమే శర్మాజీ! “ అంటూ వంద నోటు జేబులో పెట్టుకుని అప్పారావు సంతోషంగా వెళ్ళి పోయాడు. శర్మ గారి నిర్ణయంకి సదానందం ఆశ్చర్యపోయాడు. “ కారణం లేనిదే అప్పారావు రాడని తెలుసు కదా?...

అందుకే కలెక్షన్ బాధ్యత , పేపర్లో ప్రకటన తనకు అప్పగించాను.” “ మీ ఆంతర్యం అర్థం కాలేదు సార్! “ “ నేను ఆఫీసులో లేనప్పుడు అప్పారావు పెళ్ళిళ్ళకు డబ్బులు వసూలు చేసి, సగం జేబులో వేసుకొని, ఏదో చిన్న బహుమతి కొని ఆడంబరంగా పేక్ చేయించిన విషయాలు నాకు తెలుసు. “

“అన్నీ తెలిసి కూడా కలెక్షన్ బాధ్యత తనకు ఎందుకు అప్పగించారు? “ “ అప్పారావు అయితేనే అందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేయగలడు కనుక. “ “ అవునవును. బాగా చేస్తాడు. సగం జేబులో వేసుకోవచ్చు కదా? “ “అప్పారావు కలెక్షన్ చేస్తాడు. గిఫ్ట్ కొనేటప్పుడు నేను కూడా వెళ్తాను.”

“ మీరు ఊరికి!...” “ వెళ్తాను. పార్టీకి రెండు రోజులు ముందే వచ్చేస్తాను. నీవు రాయబోయే కథకు కొసమెరుపుతో కూడిన ముగింపు ఇదే!” “ బాగుంది సార్! అప్పారావు కథ తప్పకుండా రాస్తాను. “ “ కొసమెరుపులో మరో మెరుపు కూడా ఉంది. మన సుబ్బారావు గారి పార్టీలో చెబుతాను. అంతవరకు సస్పెన్స్! “

“ సుబ్బారావు గారు ఆయురారోగ్యాలతో సంతృప్తిగా విశ్రాంత జీవనం గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ పార్టీ బాగా జరగడానికి కారకులైన అందరికీ, మఖ్యంగా మన అప్పారావు గారికి అభినందనలు తెలియ జేస్తున్నాను. ఇక మీదట కూడా అప్పారావు గారే అన్ని పార్టీలకు నిర్వాహకులు. పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో అప్పారావు గారు సమర్థులు గనుక , మన ఆఫీసు పార్టీలన్నిటికీ కలెక్షన్ కింగ్—

మన అప్పారావు గారే ! “ అంటూ శర్మ గారు అప్పారావు వేపు నవ్వుతూ చూసారు. అప్పారావు ముఖం వెయ్యి వాట్ల బల్బులా వెలిగి పోయింది. అంగీకార సూచనగా లేచి చేతులు జోడించాడు—’ ఇక మీదటైనా తన పథకం తప్పక పారుతుంది. ‘ స్వగతంలా అనుకుంటూ. “ ఇకమీదట పెళ్ళిళ్ళకు గిఫ్ట్ కాకుండా , ఓ కవరులో డబ్బు పెట్టి ఇవ్వడం మంచిదని నా అభిప్రాయం. అలాగే ఇలాంటి పార్టీలకు ,బదిలీలకు ఎవరికి నచ్చిన గిఫ్ట్ వారే, మనం ఇచ్చే డబ్బుతో కొనుక్కునేలా చేద్దాం. మన సెక్షన్ ఆఫీసర్ గారి అభిప్రాయం కూడా ఇదే! “ అందరూ చప్పట్లతో తమ అంగీకారం తెలియజేసారు. సదానందం తన కథకు మెరుపులో మెరుపుకి సంతోషించాడు. కలెక్షన్ కింగ్ ముఖం మాత్రం జీరో వాట్ బల్బ్ అయింది. *

మరిన్ని కథలు

murthy uncle
మూర్తి బాబయ్య
- ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్
kaamini
కామిని
- ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్
Smoke stick
అగ్గి పుల్ల
- అఖిలాశ
Punishment in discipline
క్రమశిక్షణ లో శిక్ష
- కందర్ప మూర్తి
dont leave you too..!
నేను మిమ్మల్నీవదలా...!
- బొందల నాగేశ్వరరావు
Sister Value (Children's Story)
చెల్లెలి విలువ (బాలల కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌