కథలు

vaividyam telugu story
వైవిధ్యం
- మౌద్గల్య
baaboi phone vachindi telugu story
బాబోయ్ ఫోనొచ్చింది
- తిరుమలశ్రీ
amma manasu telugu story
అమ్మ మనసు
- డా: పి. కె. జయలక్ష్మి
nijayithi telugu story
నిజాయితి
- సాయిరాం ఆకుండి
kotha jeevitha telugu story
కొత్త జీవితం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
manaswini telugu story
మనస్విని
- డా. పి.కె. జయలక్ష్మి
ee payanam endaako telugu story
ఈ పయనం ఎందాకో...
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాసమూర్తి
Amma Vanta
అమ్మ వంట
- Dr. లక్ష్మి రాఘవ
jnanodayam telugu story
జ్ఞానోదయం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Korika
కోరిక
- జి. నాగేశ్వరరావు
Kalisochhina Gadi
కలిసొచ్చిన గది
- మౌద్గల్య
Aa Okkade
ఆ ఒక్కడే…
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి