కథలు

Vigraha Pushti - Naivedyam Nashti
విగ్రహం పుష్టి .. నైవేద్యం నష్టి
- ఓలేటి శ్రీనివాస భాను
Ichhutalo Vunna Hayee
ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయీ...
- డా: పి.కె. జయలక్ష్మి
Mukkupudaka Telugu Story
ముక్కు పుడక
- డా: పేరం ఇందిరా దేవి
Badilee Telugu Story
బదిలీ
- సి. ఉమాదేవి
Naa Sukhame Ne Korukunna Telugu Story
నా సుఖమే నే కోరుకున్నా...
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Abhinandana Telugu Story by PK Jayalakshmi
అభినందన
- డా: పి.కె. జయలక్ష్మి
Choopu Telugu Story By Ramya
చూపు
- పి.ఎన్.ఎస్. రమ్య
Sanjeevani Phalam
సంజీవనీ ఫలం
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీ మాధవులు
Vinayakudi Bhooloka Yatra
వినాయకుడి భూలోక యాత్ర
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
A Page On A Actor's Diary
నటుడి డైరీలో ఓ పేజి
- గోవిందరాజుల నాగేశ్వరరావు
Dharani Telugu Story
ధరణి
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి
Nidhi Telugu Story
నిధి
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీ మాధవులు
teerina sandeham telugu story
తీరిన సందేహం
- జయదేవ్
mooda namakam telugu story
మూఢ నమ్మకం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
dayyam valachina raathri telugu story
దయ్యం వలచిన రాత్రి
- తిరుమలశ్రీ