మంచి దెయ్యం - బన్ను

manchi dayyam telugu story

సుబ్బారావు ఓ చిన్న గ్రామంలో వుంటుంటాడు. సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి ప్రతీ ఆదివారం పట్నం కాలినడకన వెళ్ళొస్తుంటాడు. గ్రామానికి, పట్నానికీ మధ్య చిన్న అడవి వుంది.

అనుకోకుండా ఆ వారం చీకటి పడిపోయింది. అడవి మార్గం... ఎవరన్నా తోడు దొరికితే బాగుండునని చూస్తుండగా ఓ ఆసామి వెనకనుండి రావటం గమనించి ఆగాడు.

"హమ్మయ్య ఎవరైనా జత దొరికితే బాగుండునని చూస్తున్నాను. మీరొచ్చారు" అన్నాడు సుబ్బారావు.

"దేనికండీ... నేను రోజూ ఈదారిలోనే వెళ్తుంటాను. ఐనా మీకు జతదేనికి?" అడిగాడు ఆసామి.

"ఈ అడవిలో దెయ్యాలున్నాయని విన్నానండీ... నన్ను పీక్కుని తింటాయేమోనని..." నసిగాడు సుబ్బారావు.

"హవ్వ... దయ్యాలు పీక్కుని తింటాయా?" నవ్వాడు ఆసామి.

"అలా నవ్వకండి... నేను చెప్పేది నిజం! దయ్యాలు చాలా చెడ్డవి... మనుషుల్ని పీక్కుతింటాయి!"

"అలా ఏమీలేదు లెండి. కొన్ని మంచి దెయ్యాలుంటాయిగా..." వ్యంగ్యంగా అన్నాడు ఆసామి.

"నేనస్సలు ఒప్పుకోను" నిక్కచ్చిగా చెప్పాడు సుబ్బారావు.

"మీరొప్పుకుంటారు" అన్నాడు ఆసామి.

"ఎలా?" అడిగాడు సుబ్బారావు.

"మీ ఊరొచ్చింది. ఇప్పటిదాకా మీకు జతగా అడవి దాటించింది నేనే" అంటూ ఆసామి 'దెయ్యం' గా నిజస్వరూపం దాల్చాడు.

కెవ్వ్... మని సుబ్బారావు పలాయనం చిత్తగించాడు. (మంచి దెయ్యం కూడా ఉంటుంది అన్నమాట అనుకుంటూ...)

మరిన్ని కథలు

love affections
మమతానురాగాలు
- మల్లవరపు సీతాలక్ష్మి
Madhava seva
మాధవ సేవ (బాలల కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Bawa Bawa rose water
బావా బావా పన్నీరు....
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
New cousins
కొత్త కోడలు
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
i hate my room mate
ఐ హేట్ మై రూమ్మేట్
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
gurupreet singh
గురుప్రీత్ సింగ్
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
pity sundaram
పాపం సుందరం!
- పద్మావతి దివాకర్ల
Listening to what is being said
చెప్పుడు మాటలు వింటే...!
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి