కథలు

cheekatilo velugu
చీకటిలో వెలుగు
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
aunty...uncle
ఆంటీ... అంకుల్
- పి.వి.డి ఎస్. ప్రకాశ్
ee taram
ఈ తరం
- వాత్సల్య రావు
abhyaasam - dasturi tilakam
అభ్యాసం - దస్తూరి తిలకం
- కే కే భాగ్యశ్రీ
svacchabharat
స్వఛ్చభారత్
- సుంకర వి హనుమంతరావు..
maa vadina mounavratam
మా వదిన మౌనవ్రతం..
- జి.ఎస్.లక్ష్మి..
maarpu
మార్పు
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
jwala
జ్వాల
- యజ్ఞమూర్తి
masakabarina nakshatram
మసకబారిన మనోచిత్రం
- తిరుమలశ్రీ
sramaviluva
శ్రమవిలువ
- వై.శ్రీలత
kudiedamaite
కుడిఎడమైతే..
- డా.. పేరం ఇందిరాదేవి
egiripote
ఎగిరిపోతే...
- - మౌద్గల్యస
panito parishkaram
పనితో పరిష్కారం
- -గవ్వల నిర్మలాదేవి
naku batakalani vundi
నాకూ బతకాలని ఉంది …
- డా అప్పారావు.పంతంగి
taajeddakoti
తాజెడ్డ కోతి
- - మౌద్గల్యస
vyasana prabhavam
వ్యసన ప్రభావం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు