కథలు

stalin
స్టాలిన్
- మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి
mrugaraju baddhakam
మృగరాజు బద్దకం
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
silver drops
సిల్వర్ డ్రాప్స్
- పి. రామకృష్ణారావు
eeshaanyam
ఈశాన్యం
- పి.వి. సాయిసోమయాజులు
sahachari
సహచరి
- వైష్ణవి
marade..!
మరదే..!...
- ఓలేటి శ్రీనివాస భాను
sukham
సుఖం
- కె.వి.ఎస్. వర్మ
nadustunna charitra
నడుస్తున్న చరిత్ర
- ఆదెళ్ళ శివకుమార్
velugu needalu
వెలుగు-నీడలు
- ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాస్త్రి
vidya viluva
విద్య విలువ
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
jeevana hela
జీవన హేల
- సమ్మెట ఉమాదేవి
the end
ది ఎండ్
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
nela rojulu
నెల రోజులు
- రాంశేషు
aavishkarana
ఆవిష్కరణ
- డా.పి.కె. జయలక్ష్మి