కథలు

nela rojulu
నెల రోజులు
- రాంశేషు
aavishkarana
ఆవిష్కరణ
- డా.పి.కె. జయలక్ష్మి
jagatpati-naturopati
జగత్పతి-నాచురోపతి
- ఆదూరి శ్రీనివాస్
garvabhangam
గర్వభంగం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వర రావు
puvvula donga
పువ్వుల దొంగ
- నాగేశ్వరరావు
shakthi
శక్తి
- నారాయణి
vaarasatvam
వారసత్వం
- చొప్పదండి సుధాకర్
rasajhareeyogam
రసఝరీయోగం
- జయప్రభ
akkaraku rani vaidyam
అక్కరకు రాని వైద్యం
- ఓలేటి శ్రీనివాస భాను
niradharam
నిరాధారం
- తిరుమలశ్రీ
Maarina Koti
మారిన కోతి
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
yanadula dibba
యానాదుల దిబ్బ
- నక్కా విజయరామరాజు
padamati bhanudu
పడమటి భానుడు
- పి.కె. జయలక్ష్మి