కథలు

fly-gadfly
ఈగ-జోరీగ
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
the son of an aggressive aristocrat
దుడుకు గల నన్నే దొర కొడుకు బ్రోచురా
- శ్రీనివాస్ మంత్రిప్రగడ
Teaching (children's story)
బోధన (పిల్లల కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Needs big recognition
పెద్ద గుర్తింపు కావాలి
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Who is the killer
హంతకుడు ఎవరు?
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
gopala-govinda
గోపాల-గోవింద
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
mohaniki avatala
మోహానికి  అవతల
- బోడపాటి  రమేశ్
inside of akkineni
అక్కినేని అంతరంగాలు
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
subbiah sir
సుబ్బయ్య మాస్టారు
- పి.వి.ప్రభాకర మూర్తి
Thin greenery
పలుచనైన పచ్చదనం
- పి.వి. ప్రభాకర మూర్తి
When the monkey is crushed
కోతికి తిక్క కుదిరిన వేళ
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Parrot anger
చిలుక కినుక
- చెన్నూరి సుదర్శన్
the Pout
అలక*
- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
Cyclone
తుఫాను
- పద్మావతి దివాకర్ల
If the feelings are left
భేషజాలు వదిలేస్తే
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
I made a mistake
నేనుతప్పు చేశాను
- బొందల నాగేశ్వరరావు