కథలు

anubhandhalu
అనుబంధాలు
- P.L.N.మంగారత్నం
waiting for long
ఎదురుచూపులు
- లత పాలగుమ్మి
gift to teacher
గురువు గారికి బహుమతి
- దుర్గమ్ భైతి
chinni aasa
చిన్న ఆశ
- పేట యుగంధర్
maargadarsakudu
మార్గదర్శకుడు
- చెన్నూరి సుదర్శన్
nannu kshaminchavoo
నన్ను క్షమించవూ
- అయ్యగారి శ్రీనివాస్
amtakaranam
అంతఃకరణం
- సువర్ణ మారెళ్ళ
yogam
యోగం
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
cheyoota
చేయూత
- బొందల నాగేశ్వరరావు
gabbu manishi
గబ్బు మనిషి
- త్రివేణి కె
veedina mounam
వీడిన మౌనం.
- సురేఖ దేవళ్ల
parivartana
పరివర్తన
- యశస్వి
anyaayam
అన్యాయం
- కృష్ణ చైతన్య
free..free..free
ఉచితం..! ఉచితం..! ఉచితం..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్.
make over
మేక్ ఓవర్
- అయ్యగారి శ్రీనివాస్
navodayam
నవోదయం
- కందర్ప మూర్తి