కథలు

who is he
అతను ఎవరు?
- పద్మావతి దివాకర్ల
hot romance
పులుపెక్కిన వలపు
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
you as you
నువ్వు నువ్వులా
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
lazyman telugu story
నెమ్మదస్తుడు
- నిర్మలా దేవి గవ్వల
tale of an plant
ఒక మొక్క కధ
- కృష్ణ చైతన్య ధర్మాన
The blessing of being together
కలిసొచ్చిన వరం
- పద్మావతి దివాకర్ల
the first touch
తొలి స్పర్శ
- భాగ్యలక్ష్మి అప్పికొండ
new movie
కొత్త సినిమా
- పద్మావతి దివాకర్ల
who's love is great
ఎవరి ప్రేమ గొప్పది?
- డాక్టర్ చివుకుల పద్మజ
Wheel of Color
రంగుల రాట్నం
- శ్రీనివాస భారతి
the rising sun
ఉదయించే భాస్కరుడు.......
- రాచమడుగు కృష్ణచైతన్య
corona..! o corona..!!
కరోనా! ఓ కరోనా!!
- పద్మావతి దివాకర్ల
spoiled himself and others also
తాను చెడి - ఇతరులను చెడిపి
- మోహనరావు దురికి
monkey and roti stick
కోతి అప్పడాల కర్ర
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
beauty-lie
అందం - అబద్దం
- మోహనరావు దురికి