కథలు

idea
ఉపాయం
- పద్మావతి దివాకర్ల
Deaf
బధిరుడు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
నేను సైతం......
నేను సైతం......
- శ్రీమతి దినవహి సత్యవతి
great experience
గొప్ప అనుభవం
- సిరి భార్గవి
returns as invest
పిండి కొద్దీ రొట్టె
- బొందల నాగేశ్వరరావు
street turning
వీధి మలుపు
- భాస్కర్ కాంటెకర్
who is he
అతను ఎవరు?
- పద్మావతి దివాకర్ల
hot romance
పులుపెక్కిన వలపు
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
you as you
నువ్వు నువ్వులా
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
lazyman telugu story
నెమ్మదస్తుడు
- నిర్మలా దేవి గవ్వల
tale of an plant
ఒక మొక్క కధ
- కృష్ణ చైతన్య ధర్మాన
The blessing of being together
కలిసొచ్చిన వరం
- పద్మావతి దివాకర్ల
the first touch
తొలి స్పర్శ
- భాగ్యలక్ష్మి అప్పికొండ
new movie
కొత్త సినిమా
- పద్మావతి దివాకర్ల
who's love is great
ఎవరి ప్రేమ గొప్పది?
- డాక్టర్ చివుకుల పద్మజ
Wheel of Color
రంగుల రాట్నం
- శ్రీనివాస భారతి