కథలు

Grow up
గ్రో అప్
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Teerina korika
తీరిన కోరిక
- కందర్ప మూర్తి
Veedani anubandham
వీడని అనుబంధం
- కందర్ప మూర్తి
Kakataleeyam
కాకతాళీయం
- రమేష్ మాచాభక్తుని
Damit katha addam tirigindi
డ్యామిట్!కథ అడ్డం తిరిగింది.
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Pustakam manchi mitrudu
పుస్తకం మంచి మిత్రుడు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Jaatara
జాతర
- పరిమళ కళ్యాణ్
Aame Aame kaadu
ఆమె..ఆమె కాదు...!
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Aame oka panasakaay
ఆమె ఒక పనసకాయ్
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Matimerupu
మతిమెరుపు
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
Group photo
గ్రూప్ ఫోటో
- రమేష్ మాచాభక్తుని
Premalekha
ప్రేమలేఖ
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Pisinari dabbu
పిసినారి డబ్బు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు