కథలు

Maraninchaka jeevinchadam
మరణించాక జీవించడం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Falitam leni vidya vrudha
ఫలితంలేని విద్య వృధా!
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Amayaka sainikudu
అమాయక సైనికుడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Kshobhaku tera
క్షోభకు తెర
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Jalandharudu
జలంధరుడు (పురాణ గాథలు-4)
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Bhasha kalushyam
భాషా కాలుష్యం
- సి హెచ్. వెంకట సత్య సాయి పుల్లంరాజు
Andaru tanavaalle
అందరు తనవాళ్ళే .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Enta chettuku anta gaali
ఎంతచెట్టుకు అంత గాలి !.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Vanda varahala abaddham
వంద వరహల అబధ్ధం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Vidya vichakshana
విద్య-విచక్షణ
- బి రాజ్యలక్ష్మి
Rotation
రొటేషన్
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Evaraa amayakudu
ఎవరా అమాయకుడు ?.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Sankarayya sandeham
శంకరయ్య సందేహం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Muttata baakee
ముత్తాత బాకీ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Gnanodayam
జ్ఞానోదయం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Munde koosina koyila
ముందే కూసిన కోయిల
- శ్యామకుమార్ చాగల్