కథలు

Brahma likhitam
బ్రహ్మ లిఖితం..!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Aaada pilla
ఆడపిల్ల
- కందర్ప మూర్తి
Dhoo paa ni kankanam
ధూ. పా. ని. కంకణం
- బుద్ధవరవు కామేశ్వరరావు
Endaro mahanubhavulu
ఎందరో మహానుభావులు...
- సిహెచ్.వి.యస్. యస్. పుల్లం రాజు
o amma katha
ఓ అమ్మ కధ
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Dina dina gandam
దిన దిన గండం
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Naannante bhayame
నాన్నంటే భయమే..!!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Antu leni odarpu
అంతులేని ఓదార్పు
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Karona kahaneelu
కరోనా కహానీలు
- సంగీత చిలకమర్తి
Kidnap
కిడ్నాప్
- Dr.Vivekanand Rayapeddi
Sakuna falitam
శకున ఫలితం
- కందర్ప మూర్తి
Bhadraniki o katha vundi
భద్రానికీ ఓ కధ ఉంది !
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Nijayateeki rojulu kaavu
నిజాయితీకి రోజులు కావు
- కందర్ప మూర్తి